Herling–Grudziński, Gustaw, Piętno. Ostatnie opowiadanie kołymskie. Zapamiętane, opowiedzia- ne. Rozmowa o Szałamowie, przygotowanie do dru- ku Andrzej Peciak, konsultacja Zdzisław Kudelski, tłumaczenie z języka włoskiego Joanna Ugniewska, tłumaczenie na