Между наукой и религией?: вопросы веры в автобиографиях историков XIX – начала ХХ вв
PDF

Keywords

autobiography
religious worldview
historians of Russian universities
personal strategies
self-identification

Abstract

This paper explores the religious self-identification of historians based on their autobiographical writings. In particular, it dwells upon autobiographies of scholars of different generations who taught at the universities of the Russian Empire in the nineteenth and early twentieth centuries. The paper provides an analysis of various strategies used by the authors of autobiographies to create a religious identity: the complete disregard for questions of faith; the description of rituals; the reflection on the state of the clergy of various confessions and religions; the desire to give a representation of their religious beliefs – deep religious feelings, religious doubts, atheistic views, which often led to reflections on the influence of these beliefs on their scholarly activity. This approach allows us to identify some features of the worldview of the educated part of Russian society in this period generally and distinguish markers of identity that determined the writers’ strategies: family, professional community (places of service, positions, status etc.) and socio-historical context.

https://doi.org/10.25430/2281-6992/v9-007
PDF

References

Antonovich 1932: V.M. Antonovich, Memuari // V. Antonovich, Tvori. Povne vidannia, Kiїv, Drukarnia VUAN, 1932, I, s. 3–61.

Barbur 2000: I. Barbur, Religiia i nauka: istoriia i sovremennost’, Moskva, Bibleisko-Bogoslovskii institut sv. Apostola Andreia, 2000.

Bartenev 1896: [P.I. Bartenev], Iz neizdannykh bumag S.M. Solov’eva, «Russkii arkhiv», 1896, 3, stb. 578.

Bartenev 1907: Iu. Bartenev, Nedouchki-slavianofily i vysokouchenyi zapadnik-professor. S.M. Solov’ev i K.S. Aksakov po «Zapiskam» S. M. Solov’eva, «Russkii arkhiv», 1907, 8, s. 557–563.

Belozerskaia 1886: N.A. Belozerskaia, Nikolai Ivanovich Kostomarov, 1857–1875 gg., «Russkaia starina», 1886, 6, s. 615–654.

Bestuzhev-Riumin 1900: K.N. Bestuzhev-Riumin, Vospominaniia K.N. Bestuzheva-Riumina (do 1860 g.), «Sbornik Otdeleniia russkogo iazyka i slovesnosti Imperatorskoi Akademii nauk», 1900, LXVII, 4, s. 1–59.

Dragomanov 1970: M.P. Dragomanov, Avtobiograficheskaia zametka // M.P. Dragomanov, Lіteraturno-publіtsistichnі pratsі: u 2 t., pіd red. O.І. Dei ta O.E. Zasenko (golova) at el, Kiїv, Naukova dumka, 1970, I, s. 39–68.

Dragomanov 1970a: M.P. Dragomanov, Dobavlenie k avtobiograficheskoi zametke, pisannoe dlia g[ospodina] Leon Sichler v nachale fevralia 1889 [goda] // M.P. Dragomanov, Lіteraturno-publіtsistichnі pratsі: u 2 t., pіd red. O.І. Dei ta O.E. Zasenko (golova) at el, Kiїv, Naukova dumka, 1970, I, s. 69–79.

Dutko 2018: O.M. Dutko, Relіgіino-prosvіtnits’kі pogliadi M. Kostomarova ta їkh pokhodzhennia, «Pedagogіchnі nauki: Zbіrnik naukovikh prats’», 2018, 82 (3), elektronnyi adres: http://ps.stateuniversity.ks.ua/arkhiv-vidannya/95-zbirnik-naukovikh-prats-pedagogichni-nauki-82-tom-3, poslednee poseshchenie 26.05.2019.

Ias’ 2006: O. Ias’, Іdealіstichnі ta іrratsіonal’nі motivi v naukovіi tvorchostі Mikoli Kostomarova,

Kostomarov 1885: N.I. Kostomarov, Avtobiografiia, «Russkaia mysl’», 1885, 5, s. 190–223.

Kostomarov 1989: N.I. Kostomarov, Avtobiografiia // N.I. Kostomarov, Istoricheskie proizvedeniia. Avtobiografiia, sost. V.A. Zamlinskii, Kiev, Kievskii universitet, 1989, s. 425–651.

Kostomarova 1910: A.L. Kostomarova, Nikolai Ivanovich Kostomarov: Iz vospominanii, «Vestnik Evropy», 1910, 9, s. 94–125.

Kuchurin 2007: V.V. Kuchurin, Religioznyi mir S.M. Solov’eva, «Mir istorika», 2007, 3, s. 107–136.

Maksimovich 1904: M.A. Maksimovich, Avtobiografiia, «Kievskaia starina», 1904, LXXXVI, 9, s. 322–344.

Manchester 2015: L. Manchester, Popovichi v miru: dukhovenstvo, intelligentsiia i stanovlenie sovremennogo samosoznaniia v Rossii / per. s angl. A.Iu. Polunov, Moskva, Novoe literaturnoe obozrenie, 2015.

Maurer 2015: T. Maurer, «Barometry» ili «maiaki» obshchestva?: Izbrannye stat’i po social’noi istorii russkikh i nemetskikh universitetov, Moskva, ROSSPEN, 2015.

Mel’nik-Antonovich 1932: K. Mel’nik-Antonovich, Dodatkovі primіtki ta vіdomostі do «Memuarіv» // V. Antonovich, Tvori. Povne vidannia, Kiїv, Drukarnia VUAN, 1932, I, s. 66–92.

Sdvizhkov 2019: D. Sdvizhkov, Novaia lichnost’ i novaia religioznost’ v russkoi avtobiografike XVIII – pervoi poloviny XIX veka // Vera i lichnost’ v meniaiushchemsia obshchestve. Avtobiografika i pravoslavie v Rossii kontsa XVIII – nachala XX veka, pod red. Manchester, D.A. Sdvizhkova, Moskva, Novoe literaturnoe obozrenie, 2019, seriia “Studia Europea”, elektronnyi adres: https://mybook.ru/author/kollektiv-avtorov-3/vera-i-lichnost-v-menyayushemsya-obshestve/read/?page=7, poslednee poseshchenie 5.01.2019.

Semevskii 1917: V.I. Semevskii, Avtobiograficheskie nabroski, «Golos minuvshego», 1917, 9/10, s. 7–49.

Siljak 1999: Siljak, Ana. 1999. ‘Christianity, Science and Progress in Sergei M. Solov’ev’s History of Russia’ in Historiography of Imperial Russia: The Profession and Writing of History in a Multinational State, ed. by Thomas Sanders (New York: Routledge), 215-238.«Ukraїna moderna», 2006, 10, s. 37–57.

Snegirev 1866: I.M. Snegirev, Vospominaniia, «Russkii arkhiv», 1866, 4, stb. 513–562.

Snegirev 1902: I.M. Snegirev, Dnevnik, «Russkii arkhiv», 1902, II, 6, s. 177–212.

Solov’ev 1915: S.M. Solov’ev, Zapiski. Moi zapiski dlia detei moikh, a esli mozhno i dlia drugikh, [Petrograd], Prometei, [1915].

Ul’ianovs’kii 1997: V. Ul’ianovs’kii, Relіgіinі perekonannia ta іstoriko-cerkovnі rozpravi prof. Antonovicha (poperednі notatki) // Sin Ukraїni: Volodimir Bonіfatіiovich Antonovich, u 3 tt., pіd red. V. Korotkogo, V. Ul’ianovs’kogo, Kiїv, Zapovіt, 1997, II, s. 293–311.

Ustrialov 1880: N.G. Ustrialov, Vospominaniia o moei zhizni, «Drevniaia i novaia Rossiia», 1880, XVII, 8, s. 603–686.

Authors hold and retain the copyright of their articles